Follow Us

+ (1800) 456 7890
info@mefinance.com

Mon - Sat 9.00 - 19.00
Sunday Closed

Kooperatifleri ortak menfaatleri olan gruplar kurar. Bu gruplar ihtiyaçlarını karşılıklı olarak ve yardımlaşma yoluyla gidermeyi amaçlarlar. Kişiler tek başlarına yapmaya güçlerinin yetmediği işleri bir araya gelerek yapmaya çalışırlar, bu işbirliğinden hem kooperatifin üyeleri, hem de toplum yararlanır. Hem yasalarımıza, hem de Uluslararası Kooperatif Birliklerinin belirlemesine göre, kooperatiflerin temel, vazgeçilmez ve evrensel ilkeleri vardır. Nedir bunlar?