25 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de sessiz sedasız bir yönetmelik yayınlanır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yayınlanan bu yönetmelik “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği”dir.

Adından da kolaylıkla anlayacağımız gibi yönetmeliğin amacı, bitkisel ve hayvansal üretimin teşvikidir. Aynı yönetmelik ile TDİOSB’lere idari ve teknik yönden destek verilmesi, üretilen ürünlerin işlenmesi, muhafazası ve pazarlanması, bu amaçla kurulacak sanayi tesislerine yeterli kalitede hammadde temini amacıyla tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Daha anlaşılabilir bir dille ifade etmek gerekirse,  TDİOSB’lerde bitkisel ve hayvansal üretim teşvik edilecek, üretimi yapılan bu ürünleri işleyecek, muhafaza edecek ve pazarlayacak sanayi tesisleri kurulacak.

Yönetmeliğin EK-3 listesinde TDİOSB’lerde kimlerin kurucu ortak olabileceği, kimlerin müteşebbis heyette yer alacağı da açıkça yer almış. Kimler bunlar; İl Özel İdaresi/Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Belediye Başkanlıkları, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, amacı belirtilmemiş birlikler, dernekler ve  kooperatifler…

Görüldüğü gibi TDİOSB’lerin oluşumunda ve yer seçiminde herkes var. Bir Ziraat Odaları ve çiftçi yok. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat Odaları için adeta işlevlerine uygun davranmış, etkisiz eleman muamelesi yapmış… Onlara hiç sormamış, hiç görüşlerine başvurmamış ve ama asıl görevi üretmek olan çiftçiye de böylesine bir oluşumda yer vermemiş…

Nihayet Tarsus’ta da yönetmelik hükümlerine uygun olarak, iki ayrı bölgede Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Tarım Teknolojileri Organize Sanayi Bölgeleri belirlenmiş, yer seçimi tamamlanmış ve hazineye ait bu alanların tahsisleri yapılmış.

Kimler yok ki müteşebbis heyette? Çiftçi ve Ziraat Odası dışında ilgili ilgisiz herkes müteşebbis heyette yer almış… Adeta ulufe dağıtır gibi sanayicisinden, balıkçısına, müteahhidinden madencisine kadar çiftçi dışında herkese TDİOSB’lerde yer tahsisi gerçekleştirilmiş.

İşin garip yanı, böylesine bir oluşumdan Mersin ve Tarsus Ziraat Odası’nın bilgisi olmamış. Duymamışlar bile…

Anlaşılan o ki; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çiftçiye “inek” muamelesi yapıyor.

Yani diyor ki; senin tek bir görevin var. Süt üretmek… TDİOSB’lerde başkaları olacak, bunların bir kısmı senin sütünü alacak, bir kısmı yoğurt, bir kısmı tereyağı, başka bir kısmı ise peynir yapacak…

Üret ve sonrasına karışma…

Paylaş

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. *

*