Tarım Sorunları

Özel Ağaçlandırma Başarılı mı?

Özel ağaçlandırmanın tarihi, 09.02.2003 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği ile başlar. Bu yönetmelik ile amaçlanan, hem bozuk vasıflı orman alanları ile boş orman toprakları ve Hazine arazilerini ağaçlandırmak, hem de erezyon kontrolünü sağlamaktır. Bu yönetmelik kapsamında oluşturulacak Özel Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü işin ve projenin yürütülmesini sağlayacaktır. Yine aynı yönetmelik kapsamında özel ağaçlandırma yapmak isteyen…

Ziraat Fakülteleri ve Araştırma Kuruluşları Çiftçilerin Sorularına Cevap Vermeli

Sayısız olumsuzluğa rağmen, tohumdaki ıslah çalışmaları, biyoteknoloji ve tarımsal mekanisazyondaki gelişmeler tarımda ciddi sıçramalar yarattı. Yeni ve verimli meyve fidanları ile oluşturulan bahçelerde üretim patlaması var. Tarım hızlı bir ivme yakaladı ve hızla gelişiyor. Gerçekler bunlar… Arazilerin miras yolu ile bölündüğü, parçalandığı da bir gerçek ama, özellikle son yıllarda Hazine’den satın alınan, 2/B yolu ile…

Narenciyenin Sorunları

Narenciyenin hem üretim aşamasında, hem de pazarlama aşamasında sorunları bulunmaktadır. Ancak biz bu yazıda üretim aşamasındaki sorunlardan bahsedeceğiz. Bölgemizin hemen her yöresinde narenciye yetiştirildiği bir gerçek. Ancak deneyimler göstermiştir ki; Silifke, Lemas, Erdemli, Tömük, Kargıpınar yörelerinde limon, Tarsus sahil bölümünde ise mandalina, portakal ve greyfurt daha verimlidir. Bunda dikim yapılan yörenin soğuk etkisinde kalıp kalmadığı,…

 Atatürk ve TarımAtatürk ve TarımDetay