20140906_104120Toprak o kadar önemli ve o kadar da tehlikeli bir noktadayız ki, dünya bunu ciddiye almış ve Soil Conservation Center adı altında “Toprak Koruma Kurulları” oluşturmuşlar.

Bu kurullar toprağın, suyun, biyolojik kaynakların korunması, bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması, uygun arazi kullanımı ve yönetimi görevi üstlenmişler, en önemlisi de, toprağın kendi karakterine uygun kullanımının yol ve yöntemlerini geliştirmişlerdir.

Dünyanın her yerinde, Amerika’da, İzlanda’da, Güney Amerika ülkelerinde, Avusturalya’da, hatta bir çok Afrika ülkesinde büyük bir ciddiyetle çalışmalar yürütüyorlar. .

Toprağı, havayı ve suyu anlatıyorlar. Eğitim çalışmaları sürdürüyorlar ve çiftçiyi bilinçlendiriyorlar. Çalışma grupları oluşturuyorlar.  Anket yapıyorlar, istatistikler düzenliyorlar. Geri dönüşüm enerji ve kaynakları hakkında bilgilendiriyorlar. İklim değişikliklerini anlatıyorlar. Toprağın sınıflandırılması, karakteri ve karakterine uygun IMG_8672kullanım dersleri veriyorlar. Yıldan yıla toprak gelişimi, üretimi ve değişimi hakkındaki bilgileri depoluyorlar. Toprağın sağlığı ve iyileştirme çalışmalarının sonuçları ile ilgili videolar oluşturuyorlar ve bunları “webinar” adı verilen bilgi paylaşım ortamında yayınlıyorlar. Toprak planlaması yapıyorlar. Toprak’ın önemi ve çevrenin korunması konusunda çocukları eğitiyorlar. Sahipsiz yada devlete ait tarım toprakların alt yapısını oluşturup, bir plan dahilinde çiftçilere dağıtılması konusunda çalışmalar yürütüyorlar. Üretim havzaları oluşturulması konusunda ürün çeşitleri belirliyorlar.

Hatta bazı ülkelerde, tarım işletmelerinin yönetimi, finansmanı, ürünlerini pazarlanması ve kaliteli üretim konusunda danışmanlık yapıyorlar.

 En iyi toprak oluşturulması, en temiz suyun kullanılması, en iyi ziraat ve yönetim tekniklerinin oluşturulması konusunda çalışmaları var. Ziraatta kullanılan ilaç, gübre ve diğer yardımcı materyallerin en verimli kullanılması konusunda çalışmalar yürütüyorlar

“Tarım konusunda fikrim var” diyen herkesle buluşuyorlar ve onların fikirlerini, projelerini alıp, onlarla işbirliği yapmak suretiyle çalışmalar yürütüyorlar.  Uygun olanlar için finansal ve teknik destek sağlıyorlar.

Tarımsal mekanizasyonun en verimli şekilde kullanılması için planlamalar yapıyorlar.

Akademisyenlerle işbirliği yapılıyor ve projeler yürütülüyor.

Çevresel tarım arazileri oluşturuyorlar ve “AgroForestry” denilen bir sistem içerisinde en verimli üretimi yapmaya çalışıyorlar.

IMG_8750Soil Conservation denilen merkezlere benzer bizde de kurullar ve bu kurulların tabi ve doğal üyeleri var. Bunlar Tarım Koruma Kurulları..

Bu kurullar da oldukça önemli çalışmalar yürütüyor.

Birkaç örnek vermem gerekirse;

Mersin C.Başsavcılığının  yaptığı başvuru üzerine, 1. Sınıf tarım arazisinin, “tarım arazisi vasfı taşımadığı” gerekçesi ile 1.000 hektarlik bir bölümün Ceza ve İnfaz Kurumu yapılmak üzere ilgili kuruma tahsisine,

Tekirdağ C.Başsavcılığının başvurusu üzerine 78.296 m2.lik bir bölümünün Ceza ve İnfaz Kurumu yapılmak üzere ilgili kuruma tahsisine..

Görüldüğü gibi bizde ki görevleri şimdilik “tahsis ve üleştirme..”

Paylaş

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. *

*